همایش

هلدینگ بین المللی گلدن سرمایه گذار، اسپانسر اصلی و مجری کنگره بین المللی جراحان در مشهد مقدس می باشد. این کنگره در سال  ۱۳۹۴ با همکاری جامعه جراحان خراسان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن پیوند اعضاء ایران و با حضور 2500 نفر از اساتید و سخنرانان برجسته داخلی و خارجی در شهر مقدس مشهد برگزار شد.
این کنگره حول محورهاي پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند قلب و ریه، پیوند مغز استخوان و سلول های بنیادی، پیوند پانکراس و روده، پیوند پوست و بافت، داروها و عفونت ها در پیوند، اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی در پیوند، بازسازی ها و Implantation برگزار شد و متخصصین رشته های مختلف جراحی، داخلی، اطفال، بیهوشی، عفونی، ایمونولوژی، پاتولوژی، رادیولوژی و همکاران رشته های پیراپزشکی در این کنگره حضور فعال داشتند.

ایمیل مدیر واحد :conference.dep@goldenwtg.org

22

2

3

4