ثبت صادرات کالا

تولیدکنندگان محترم میتوانند در صورت تمایل به صادرات ، اطلاعات کالای مورد نظر خود را در فرم زیر وارد نموده تا متعاقبا اقدامات مقتضی آن انجام گردد.

استعلام صادرات
Max file size is 1 MB.