همکاری با ما

دپارتمان منابع انسانی هلدینگ بین المللی گلدن گروپ در جهت جذب افراد متخصص مورد نیاز واحدهای خود در دفاتر سراسر کشور و همچنین دفاتر خارج از کشور راه اندازی گردید. هدف از ایجاد این دپارتمان همکاری با افرادی است که در زمان حال توسط یک واحد اعلام نیاز می نماید؛ همچنین آمادگی جهت اجرای طرح های توسعه در دپارتمان های مختلف می باشد که از واجدین شرایط جهت همکاری دعوت به عمل می آید. گاهی افراد جویای کار توانایی هایی در خود می بینند که با توجه به شرایط مختلف در انتظار فرصتی برای رشد و تعالی خویش هستند و این هلدینگ با کمال میل از استعدادهای بالقوه دعوت به کار و از ایده های جدید حمایت می نماید. با توجه به ديتابيس غني اين مجموعه و اعلام نياز مشتريان و همكاران اين هلدينگ، درصورتيكه شخص متقاضي در فرم پرسشنامه خود ابراز تمايل نمايد به ديگر مجموعه ها معرفي ميگردد.

لطفا جهت ادامه فرایند به نشانی وبسایت زیر (دپارتمان منابع انسانی) مراجعه نمایید:

http://hrm.goldenwtg.org/