واردات و فروش خودرو

دپارتمان خودروی هلدینگ بین المللی گلدن گروپ

در کنار فعالیت های بازرگانی خود ، در زمینه واردات انواع خودرو و ماشین های سواری با برند های مطرح فعالیت می نماید.کلیه خودرو های ارائه شده در ایران موجود و آماده تحویل می باشد.

سایت خودرو :

goldencars.goldenwtg.org

ایمیل مدیر واحد : car.dep@goldenwtg.org