کالاهای الکترونیکی

securedownload-1-300x225 (Copy)

پرینترهای zebra :

photo 1  photo 2  photo 3  securedownload

هلدینگ گلدن واردکننده پرینترهای zebra به صورت مستقیم از آمریکا می باشد.

 پنل های خورشیدی :

دریافت کاتالوگ 1   دریافت کاتالوگ 2   دریافت کاتالوگ 3   دریافت کاتالوگ 4   دریافت کاتالوگ 5

125 126 130 131 133   136

phones : 

دریافت کاتالوگ