مراحل گام به گام واردات کالا

مراحل قدم به قدم برای واردات کالا اگر شما برای اولین بار قصد واردات را کالا دارید راهنمای زیر می تواند برای شما بسیار مفید باشد: 1-آیا فروشنده و تولید […]

قوانین ومقررات

قوانین و مقررات جهت دانلود قوانین بازرگانی به صورت کامل به لینک های زیر مراجعه فرمایید. صادرات واردات مصوبات

نمونه اسناد تجاری

جهت دانلود نمونه اسناد تجاری به صورت کامل به لینک های زیر مراجعه فرمایید. نمونه اسناد شامل: نمونه پروفرما ، نمونه گواهی مبداء ، فرم ثبت سفارش ، نمونه بارنامه […]

بیمه

جهت دانلود قوانین بیمه به صورت کامل به لینک های زیر مراجعه فرمایید. قوانین شامل : قانون تامین اجتماعی اصول و قوانین بیمه