مشاوره و توسعه کسب و کار

“گروه مشاورین بین المللی رهپویان ” در حوزه ارائه خدمات مشاوره کارآفرینی و توسعه کسب و کار با شماره مجوز 120/1600615 از وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشاركت جمعي از متخصصان حوزه مدیریت فعالیت می نماید. عملگرایی و درگیر نشدن صرف به مباحث کلیشه ای و آکادمیک سبب گردیده تا این مجموعه با رعايت اصول كاري و شناخت کامل کسب و کار سعي در بهبود فضاي حاكم بر اين حرفه داشته و بر این عقیده باشد که مشاوره موثر در هر سازماني معطوف به شناخت مشكل موجود، پتانسيل پذيرش تغيير و انتظارات آینده خواهد بود.

در کنار انجام این مهم، گروه مشاورین بین المللی رهپویان با کمک سخنرانان حرفه ای و اساتید دانشگاه، برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی را بر اساس تقاضا و شناسایی نیاز کارفرمایان محترم در دستور کار داردکه می تواند بسیاری از نگرانی های مدیریتی خصوصا در بحث بازاریابی و توسعه بازارهای جدید را برطرف سازد چراکه سخنرانان ما کارآفرینان با تجربه و حرفه ای هستند که تجارب و درس های آموخته شده خود را با شما به اشتراک می گذارند. هدف ما ارائه اطلاعات مفید و بینش برای کمک به کارآفرینان در یافتن نیازهای بازاراست.

به همین لحاظ و با توجه به توانایی بالای هلدینگگلدن گروپ، رفع نیازهای مشتریان پس از عارضه یابی مشاوران، کار مشکلی نخواهد بود به گونه ای که راه حل های ارایه شده، توسط هلدینگ به راحتی اجرایی شده و به درک مسائل مهم در مواجه با بازارهای در حال رشد یک کسب و کار کمک می نماید.

سایت مشاوره  :  www.rahpooyan.goldenwtg.org

ایمیل مدیر واحد : consultant.dep@goldenwtg.org