نمایندگی انحصاری نوشابه انرژی زا

 یکی از اهداف هلدینگ بین المللی گلدن، اخذ نمایندگی انحصاری محصولات مختلف جهت بازار ایران می باشد که در راستای این سیاست، تاکنون موفق به ورود در بازارهای مختلف گردیده است. از نمونه های این نمایندگی ها می توان به نمایندگی انحصاری نوشابه انرژی زا در خاورمیانه با برند بدستر (BADSTER) اشاره نمود.

وبسایت:  www.BADSTER.ir

ایمیل مدیر واحد:  BADSTER@GoldenWTG.org

07.-Badster-Branding-by-Brandient-Packaging-Design