بازرگانی

گروه تجاری هلدینگ بین المللی گلدن گروپ که به اختصار goldenwtg نامگذاری شده مجموعه ایست از شرکت های تجاری که در جهت پیش برد اهداف همسو در راستای سرعت بخشی و تسهیل امر بازرگانی اعم ازصادرات و واردات به کشور چین از ایران و سایر کشورهای جهان تشکیل گردیده است.

بانیان مجموعه گلدن گروپ با تجربه ای بیش از37 سال با هدف گسترش فعالیتهای بازرگانی خارجی شروع به کار نموده اند.

در زمان حال که مباحث قیمت ، کیفیت ، خدمات پس از فروش ، آشنایی با بازار بومی هر منطقه و کشور و داشتن اطلاعات کافی در تجارت ، حرف اول را میزنند ، تنها شرکتها و افرادی میتوانند  موفق شوند که به این موارد توجه داشته باشند.

این شرکت با تکیه برزحمات و تلاش مستمر چند ساله خود ارتباط تنگاتنگ و مستحکمی در کشور چین ایجاد کرده و از چند سال قبل که وارد بازار چین شده، با صد ها کارخانه تولیدی ، شرکتهای بازرگانی و تجاری چین ارتباط برقرار کرده و با تکیه بر اطلاعات و تجارب چند ساله خود مورد تجارت خارجی آماده  ارائه خدمات می باشد.

ایمیل مدیر واحد : intmanager@goldenwtg.org

                          commercial.dep@goldenwtg.org